Lista aktualności Lista aktualności

LAS ODETCHNĄŁ Z ULGĄ

W minioną środę 30 września nasze lasy opuściło 7 pojemników z niebezpiecznymi substancjami które zostały tam podrzucone przez kogoś nieodpowiedzialnego.

 

Z wielką ulga informujemy, że 30 września z naszego lasu wyjechało 7 pojemników z niebezpiecznymi substancjami. Następnego dnia dotarły one do spalarni gdzie zostaną unieszkodliwione.

2.02.2020r otrzymaliśmy informacje z PSP w Wolsztynie o znalezieniu 7 pojemników o pojemności ok. 1000 l każdy z nieznaną substancją płynną w lesie w rejonie wsi Boruja. Część substancji wyciekła. Miejsce zostało zabezpieczone przez Policję, potem przez SL. Na miejsce przybyła specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Leszna której przedstawiciele pobrali próbki do badań. Stwierdzono, że substancja nie jest radioaktywna. Podjęte przez Policje czynności zmierzające do wykrycia sprawcy (posiadacza odpadów) do chwili obecnej nie przyniosły rezultatu. W toku śledztwa, na podstawie pobranych próbek i opinii biegłego, ustalono, że w pojemnikach znajdują się odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne, zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne oraz odpady z odtłuszczania. W związku z tym, że są to substancje niebezpieczne zdecydowano o ich usunięciu. W pierwszej dekadzie września Nadleśnictwo Wolsztyn otrzymało stosowną decyzję w tej sprawie. Po znalezieniu specjalistycznej firmy, która podjęła się realizacji tych prac, odpady zostały usunięte. Łączny koszt całej operacji to niemal 50 tys. zł. Za taka kwotę moglibyśmy wyposażyć w odpowiednią infrastrukturę (ławki, stoły, zadaszenia) cały parking z którego każdy mógłby korzystać. Las jest naszym wspólnym dobrem. Dbajmy o niego wszyscy. Z pewnością będzie nam za to wdzięczny.