Asset Publisher Asset Publisher

Podpisanie Listu intencyjnego, dotyczącego odbudowy jazu Perzyny na rzece Obrze

25 czerwca 2020 roku na Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu został podpisany list intencyjny dotyczący odbudowy jazu Perzyny na rzece Obrze. Zgodnie z zawartymi uzgodnieniami w latach 2020-2021 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu opracuje dokumentację projektową. Następnie w latach 2021-2022 przy wsparciu finansowym Powiatu Nowotomyskiego, Gmin Siedlec i Zbąszyń, Nadleśnictw Wolsztyn I Babimost za kwotę ok. 6,5 miliona złotych zrealizowana zostanie kompleksowa odbudowa Jazu w Perzynach, z uwzględnieniem wariantów dotyczących produkcji prądu, czy też ułatwień dla kajakarzy.  Dzięki tej inwestycji nastąpi:

- odbudowa i stabilizacja zasobów wodnych, zarówno w rzece Obrze jak i w jeziorach które łączy;

- ograniczenie i spowolnienie odpływu wód;

- podniesienie poziomu wód gruntowych w dolinie Obry i w sąsiedztwie jezior;

- odbudowa cennych siedlisk przyrodniczych;

- poprawa i stabilizacja warunków wzrostu dla otaczających drzewostanów;

- zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego  dolnej Warty.

 Szacuje się, że na terenie powiatów nowotomyskiego i wolsztyńskiego będzie możliwe zmagazynowanie niemal 12 mln m3 wody / rocznie. Uczestnicy spotkania, podczas lustracji terenowej mogli osobiście przekonać się o stanie technicznym jazu i skutkach jakie będzie miała realizowana już inwestycja.