Asset Publisher Asset Publisher

Spotkanie leśników ze zbąszyńskimi samorządowcami

W dn. 12.06.2014r wolsztyńscy leśnicy, w ramach obchodów 90-lecia Lasów Państwowych, uczestniczyli w sesji Rady Miejskiej w Zbąszyniu.

Podczas spotkania, w części kameralnej  Nadleśniczy Andrzej Popko przedstawił historię organizacji Lasy Państwowe,  omówił zakres jej działania oraz rolę jaką odgrywa jako instytucja gospodarująca na obszarze niemal jednej trzeciej Polski. Zwrócono również uwagę na wieloletnie działania leśników zmierzające do zwiększenia lesistości kraju. W dalszej części zaprezentowano specyfikę działania Nadleśnictwa Wolsztyn oraz zadnia gospodarcze którymi się zajmujemy. Poruszono również nasze działania związane z ochroną przyrody i edukacją leśną społeczeństwa.
Podczas części terenowej zaprezentowano gościom działania leśników związane z przebudową drzewostanów, problemy związane ze szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę oraz wybudowane obiekty retencjonujące wodę, które mają za zadanie przeciwdziałać powodzi i skutkom suszy. Duże zainteresowanie wzbudziło również pozyskanie drewna przy użyciu  maszyn wielooperacyjnych, które dla wielu obecnych były nowością.