Projekty i fundusze Projekty i fundusze

Powrót

Mała retencja nizinna

Mała retencja nizinna

Nadleśnictwo Wolsztyn podejmuje realizację różnych projektów związanych z ochroną środowiska, małą retencją i rekultywacją gruntów. Projekty są finansowane z funduszy Ochrony Środowiska, funduszy Unii Europejskiej i środków własnych RDLP Zielona Góra. W ramach środków pozyskanych z UE w ostatnim okresie w Nadleśnictwie Wolsztyn w leśnictwie Nowy Dwór zrealizowano budowę 4 obiektów piętrzących wodę.

 
Kolejnymi projektami była budowa progów i grobli na ciekach wodnych, w leśnictwie Powodowo i leśnictwie Zacisze. Realizacja tych projektów spełnia następujące zadania:
  1. Poprzez meliorację zwiększyła się ilość zasobów wodnych nadleśnictwa.
  2. Na terenie leśnictw poprawiły się stosunki wodne 
  3. Zrekompensowano odpływ wód opadowych.
  4. Wzbogacono lokalne środowiska o wodopój dla znajdującej się na tym terenie zwierzyny.
  5. Spowolnił się odpływ powierzchniowy wody 
  6. Ograniczenie znacznych wahań wód gruntowych wpłynęło na wzmocnienie drzewostanów. 
Wykonane urządzenia nie są uciążliwe dla środowiska, a ich realizacja była prowadzona w sposób przyjazny dla otoczenia.