Asset Publisher Asset Publisher

Organisation der Oberförsterei

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na obręby leśne i leśnictwa.