Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Wolsztyn
Nadleśnictwo Wolsztyn
+48 68 384 21 46
+48 68 384 21 46

ul. Bohaterów Bielnika 29

64-200 Wolsztyn

Nadleśniczy
Krzysztof Kotlarski
+48 68 384 21 46 wew. 121, +48 604 596 224
Zastępca Nadlesniczego
Andrzej Pulikowski
68 384 21 46 wew. 311
Główny Księgowy
Waldemar Brambor
+48 68 384 21 46 w. 611
Inżynier Nadzoru
Paweł Wieland
+48 68 384 21 46 w. 219, +48 608 699 265
Sekretarz
Karol Gałęzowski
+48 68 384 21 46 w. 671, +48 696 090 401

Pion Nadleśniczego

Andrzej Jabłoński
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: +48 68 384 21 46 w. 220, +48 604 44 50 64
Mariusz Merda
Posterunek Straży Leśnej
Tel.: +48 68 384 21 46 w. 221
Alicja Trajnerowicz
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: +48 68 384 21 46 w. 130
Bartosz Dąbrowski
Leśniczy ds. lasów niepaństwowych
Tel.: +48 68 384 21 46 w. 334, 608 699 276

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Michał Ligowski
Referent ds. użytkowania lasu
Tel.: +48 68 384 21 46 w. 332
Adam Krajewski
Specjalista ds. hodowli lasu
Tel.: +48 68 384 21 46 w. 330
Jacek Szymków
Starszy specjalista ds. ochrony lasu
Tel.: +48 68 384 21 46 w. 331
Mariusz Woga
Specjalista ds. marketingu
Tel.: 68 3842146 wew. 615
Łukasz Zając
Specjalista ds. stanu posiadania i LMN
Tel.: +48 68 384 21 46 w. 335
Paulina Włodarczyk w zastępstwie B. Sadowski-Brychcy
St. referent ds. ochrony ppoż. i edukacji leśnej/ Ref. ds. ochrony ppoż i edukacji leśnej
Tel.: 68 384 21 46 wew. 444

Pion Głównego Księgowego

Barbara Geneja-Antczak
Specjalista ds. ekonomicznych
Tel.: +48 68 384 21 46 wew. 614
Natalia Kędziora
Księgowa
Tel.: +48 68 384 21 46 w. 612
Iwona Abramek
Starsza księgowa
Tel.: +48 68 384 21 46 w. 613

Pion Sekretarza

Janusz Ceglarek
Specjalista ds. administracji
Tel.: +48 68 384 21 46 w. 672
Justyna Silska
St. referent ds. administracji
Tel.: +48 68 384 21 46 w. 100
Przemysław Orzechowski
Referent ds. zamówień publicznych
Tel.: +48 68 384 21 46 w. 673