Wydawca treści Wydawca treści

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Nadleśnictwie Wolsztyn jest

Pan Sebastian Strzech

Kontakt: iod@comp-net.pl