Wydawca treści Wydawca treści

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Nadleśnictwie Wolsztyn jest

Pani Monika Kowalik

Kontakt: iod@comp-net.pl