Lista aktualności Lista aktualności

Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Wolsztyn ma typowo nizinne ukształtowanie terenu. Powierzchnia gruntów w zarządzie Nadleśnictwa wynosi 19845,35 hektarów, natomiast jego zasięg terytorialny obejmuje 57 435,84 hektarów.

Na gruntach nadleśnictwa wyróżniono lasy gospodarcze oraz lasy ochronne. Zdecydowanie dominują lasy gospodarcze, występując na ok. 82% ogólnej powierzchni nadleśnictwa. Łączna powierzchnia lasów ochronnych na terenie nadleśnictwa wynosi 3629,92 hektarów. Lasy Nadleśnictwa Wolsztyn charakteryzuje stosunkowo duże rozdrobnienie. Zwarte, wielkopowierzchniowe kompleksy leśne występują w obrębie leśnym Zbąszyń oraz południowo-zachodnim fragmencie obrębu Obra. Największy kompleks leśny o powierzchni 4617,32 ha położony jest na terenie leśnictw: Huta, Przychodzko oraz Nowy Dwór (Obręb Zbąszyń). Drugi pod względem wielkości kompleks leśny o powierzchni 3868,47 hektarów zlokalizowany jest na terenie leśnictw: Kębłowo, Zacisze, Jaromierz.