Lista aktualności Lista aktualności

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Pomniki przyrody obejmują pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej. Pomniki przyrody odznaczają się indywidualnymi cechami. Są to okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
Na gruntach Nadleśnictwa Wolsztyn występują pomniki przyrody w formie pojedynczej lub grup drzew, wyróżniono również 2 pomniki powierzchniowe. 
Wykaz istniejących pomników przyrody na gruntach Nadleśnictwa to:
  • 27 pomników przyrody: 22 pojedyncze drzewa; 5 grup drzew;
  • 2 pomniki powierzchniowe o łącznej powierzchni 0,95 hektara.