Lista aktualności Lista aktualności

NADLEŚNICTWO WOLSZTYN NABYWA LASY I GRUNTY DO ZALESIENIA

Jesteś posiadaczem lasu? Ta wiadomość może Cię zainteresować!

Zakup gruntów przez Nadleśnictwo Wolsztyn

 

Jeżeli masz nieruchomość sąsiadującą z kompleksami leśnymi zarządzanymi przez Nadleśnictwo Wolsztyn, która ma uregulowany stan prawny i zamierzasz ją sprzedać, a Twój grunt jest lasem lub jest przeznaczony do zalesienia – skontaktuj się z nami.

 

Nabyciu mogą podlegać wyłącznie grunty leśne (użytek Ls) lub przeznaczone do zalesienia (w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy z przeznaczeniem na zalesienie), o uregulowanym stanie prawnym. W szczególności powinny to być grunty, które:

- bezpośrednio przylegają do gruntów będących z zarządzie PGL LP,

- są we współwłasności gruntów nadleśnictwa,

- regulują przebieg granicy polno – leśnej.

Nabycie może się odbyć zgodnie z zapisami art. 37 Ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach, tj. m.in. po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu pracownik merytoryczny nadleśnictwa.

Zachęcamy do kontaktu: e-mail

paulina.wlodarczyk@zielonagora.lasy.gov.pl 

Telefon: 68 384 21 46 wew. 335 – osoba Paulina Włodarczyk

Status gruntów można zweryfikować e internetowym Banku Danych o Lasach: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/

oraz serwisu mapowego RDLP w Zielonej Górze https://mapa.zielonagora.lasy.gov.pl/