Wydawca treści Wydawca treści

Telefony alarmowe

I. Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny Nadleśnictwa Wolsztyn: +48 68 384 21 46 wew. 444

    Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej: 112

    Państwowa Straż Pożarna: 998

II. W razie znalezienia rannych lub martwych zwierząt w lesie - na terenie Nadleśnictwa Wolsztyn - prosimy o kontakt z rzecznikiem prasowym nadleśnictwa: Jacek Szymków, tel. 505 067 090

III. Kontakt służący do zgłaszania przypadków ścięcia zasiedlonych drzew dziuplastych lub drzew z zasiedlonym gniazdem (również poza godzinami pracy nadleśnictwa): Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Wolsztyn - Paweł Wieland tel. 608 699 265

IV. W razie sytuacji kryzysowej, można kontaktować się (w przypadku braku kontaktu z wyznaczonym przedstawicielem Nadleśnictwa Wolsztyn) z Naczelnikiem Wydziału Obronności i Ochrony Mienia RDLP w Zielonej Górze: Paweł Wcisło, tel. +48 68 455 85 75