Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Nadleśnictwo Wolsztyn zostało utworzone w roku 1945. W okresie zaborów tereny Nadleśnictwa podlegały pod niemiecką administrację państwową. Lasy w większości stanowiły własność prywatną, majątkową i chłopską. To przekładało się na sposób prowadzenia na tych terenach gospodarki leśnej.

Po I wojnie światowej w zasięgu aktualnych granic Nadleśnictwa Wolsztyn znalazła się większa część dawnego powiatu babimojskiego. Z polskiej części powiatu utworzono powiat wolsztyński oraz powiat nowotomyski. Część gruntów pozostawała także w zarządzie istniejących w okresie międzywojennym Państwowych Nadleśnictw Mochy i Bolewice. W 1926 r. lasy na terenach ówczesnego powiatu wolsztyńskiego oraz nowotomyskiego (w zasięgu gminy Zbąszyń) obejmowały odpowiednio: 9342,1 ha oraz 5362 ha. 
Okres obejmujący II Wojnę Światową, to bardzo zły okres dla lasów Nadleśnictwa Wolsztyn. Podczas 5-ciu lat wojny, okupant prowadził rabunkową eksploatację lasów. Spowodowało to ogromne straty, zniszczenie i obniżenie zdolności produkcyjnej lasów. 
W 1945 r. z dawnych lasów państwowych, majątkowych, chłopskich i poniemieckich, przejętych na rzecz Skarbu Państwa na mocy dekretu P.K.W.N., utworzono Nadleśnictwo Wolsztyn. Według stanu na 1.10.1948 r. powierzchnia nadleśnictwa wynosiła 8980,21 ha. W okresie powojennym powierzchnia ta ulegała licznym zmianom w wyniku przekazywania lub przyjmowania lasów z sąsiednich nadleśnictw oraz zalesiania gruntów rolnych. Do 31.12.1972 r. Nadleśnictwo Wolsztyn obejmowało łącznie powierzchnię leśną 11155 ha. Z dniem 1.01.1973 r. do Nadleśnictwa Wolsztyn włączono zlikwidowane wówczas Nadleśnictwo Mochy, jako obręb leśny o powierzchni 6668 ha. Z dniem 1.10.1977 r. dotychczasowy obręb Wolsztyn został podzielony na dwa obręby: Wolsztyn- 5746 ha i Rakoniewice 5805 ha. Nawiązując do obecnych granic zasięgu nadleśnictwa, obszar ten obejmuje również część terenów utworzonych tuż po wojnie Nadleśnictw: Świętno, Kargowa, Zbąszyń oraz Mochy. 
W aktualnych granicach Nadleśnictwo Wolsztyn funkcjonuje od 1.01.1979 r. Ostatnie znaczące zmiany kształtu i powierzchni Nadleśnictwa Wolsztyn miały miejsce w 1994 r., gdy do Nadleśnictwa Babimost przekazano ok. 984 ha z obrębu Wolsztyn i Zbąszyń.