O nadleśnictwie

Nadleśnictwo Wolsztyn jest położone na granicy województw wielkopolskiego i lubuskiego. Znajduje się w zasięgu administracyjnym pięciu gmin: Wolsztyn, Siedlec, Zbąszyń, Kargowa i Kolsko. Jest jednym z dwudziestu nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Zasoby leśne

Polska należy do grupy krajów o największej powierzchni lasów w Europie. Lesistość Polski, mierzona jako stosunek procentowy powierzchni lasów do powierzchni lądowej wynosi 29,7%. Średnia dla Polski zasobność lasów w drewno wynosi około 206 metrów sześciennych na hektar i jest prawie dwukrotnie wyższa od przeciętnej dla całej Europy.

Hodowla lasu

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników.

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Ochrona lasu, jest jedną z podstawowych dziedzin działalności gospodarczej w leśnictwie. Każdego roku leśnicy podejmują działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu. Takie plany są sporządzane dla konkretnych nadleśnictw na okres 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL).

Łowiectwo

Łowy – polowanie było jedną z najważniejszych czynności ludzi przez wiele tysiącleci.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych, powierza leśnikom z Lasów Państwowych.