Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowy – polowanie było jedną z najważniejszych czynności ludzi przez wiele tysiącleci.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. 
W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych. Wpłynęło to również na żyjące tam zwierzęta. O ich  liczebności, o sposobach opieki nad nimi, a także o możliwościach zapobiegania szkodom spowodowanym przez zwierzynę leśną, decyduje prawo polskie i unijne.
Zwierzęta łowne (20 % gatunków ssaków i 12 % ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa.
Na terenie Nadleśnictwa Wolsztyn, ze zwierzyny grubej możemy spotkać jelenie, daniele, sarny i dziki. 
Przedstawicielami zwierzy drobnej są mi. zające, bażanty, lisy i borsuki. 
Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy. 
Łowiectwo określane inaczej jako gospodarka łowiecka, kieruje się zasadami ekonomii i zasadami ochrony przyrody. Łowiectwo obejmuje: hodowlę i ochronę zwierzyny oraz pozyskiwanie jej w drodze polowań lub odłowów. W gospodarce leśnej, łowiectwo spełnia bardzo istotną rolę. Myśliwi działając we współpracy z leśnikami, w planowy i skoordynowany sposób chronią przyrodę, regulują ilość zwierzyny.
Istotne znaczenie dla gospodarki leśnej mają szkody powodowane przez zwierzynę (jeleń, sarna, łoś, dzik). Myśliwi i leśnicy realizują cały szereg działań zapobiegawczych. Dla zabezpieczenia w uprawach stosuje się grodzenie, smarowanie repelentami. Zimą podczas wykonywania pielęgnacji młodników i drzewostanów pozostawia się zwierzynie ścięte gałązki, co znacznie ogranicza spałowanie młodników. Leśnicy wspólnie z myśliwymi podczas srogich zim, dokarmiają zwierzęta i dbają aby zminimalizować szkody w uprawach leśnych jak i na polach rolników.
 
Nadleśnictwo Wolsztyn nadzoruje gospodarkę łowiecką 10 Kół Łowieckich które dzierżawią 11 obwodów łowickich:
  • „Wycinek" Nowy Tomyśl
  • „Żubr" Poznań
  • „Hubert" Zbąszyń
  • „Drop" Poznań
  • „Odyniec" Belęcin
  • „Diana" Wolsztyn
  • „Czapla" Chobienice
  • „Kaczor" Rakoniewice
  • „Szarak" Strzyżewice
  • „Żuraw" Babimost