Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych, powierza leśnikom z Lasów Państwowych.

W Nadleśnictwie Wolsztyn, głównie ze względów historycznych powierzchnia lasów prywatnych w porównaniu z resztą kraju, jest stosunkowo niska. Wynika to głownie z nacjonalizacji lasów po II wojnie światowej. W stosunku do innych nadleśnictw RDLP Zielona Góra, nadleśnictwo Wolsztyn sprawuje nadzór na stosunkowo dużą liczbą właścicieli lasów prywatnych.  Aktualnie to liczba 1617 właścicieli. Razem daje to powierzchnię 2247,88 hektara.
Nadleśnictwo Wolsztyn sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych, na zlecenie Starosty Powiatu Wolsztyńskiego, Starosty Powiatu Nowotomyskiego i Starosty Powiatu Zielonogórskiego. Powierzchnie w nadzorze wg/starostw:
WOLSZTYN: 
  • Gmina Siedlec pow. 974,84 ha
  • Gmina Wolsztyn pow. 611,92 ha
NOWY TOMYŚL:
  • Gmina Zbąszyń część 577,77 ha
ZIELONA GÓRA:
  • Gmina Kargowa część 83,21 ha
RAZEM: 2247,88 ha
 
Ciekawym przykładem zorganizowania się właścicieli lasów niepaństwowych jest Spółka Leśna z miejscowości Kębłowo, (gmina Wolsztyn) Spółka powstała ponad 100 lat temu, liczy 18 członków i gospodaruje na pow. 31,03 hektara.
 
Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:
  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach