Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Rezerwaty przyrody na terenie Nadleśnictwa Wolsztyn:
  • Rezerwat przyrody „Bagno Chorzemińskie" to rezerwat torfowiskowy, o łącznej powierzchni 26,3 hektarów, zlokalizowany w obrębie leśnym Wolsztyn, leśnictwie Nowe Tłok. Na terenie rezerwatu ochronie podlega torfowisko. Jest to torfowisko o charakterze przejściowym. Wskutek zarastania jezior i stawów, ich powierzchnie zamieniały się w bagno. Są to miejsca występowania rzadkich gatunków roślin.
  • Rezerwat przyrody „Wyspa na Jeziorze Chobienickim" to rezerwat faunistyczny. Na wyspie, w kompleksie lasów liściastych i mieszanych mają swoje siedliska głownie rzadkie, chronione gatunki ptaków. Rezerwat ma łączną powierzchnię 26,30 hektarów zlokalizowany na terenie gminy Siedlec, w obrębie leśnym Wolsztyn, leśnictwie Kopanica.