Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe

Pożar to dla roślin i zwierząt najbardziej wyniszczające wydarzenie w lesie. Stan zagrożenia pożarowego obszarów leśnych jest przede wszystkim wynikiem działalności człowieka, nieostrożnym obchodzeniem się z ogniem w lesie lub na gruntach sąsiadujących z lasami. Wielu z nich można by uniknąć gdyby ludzie odwiedzający nasze lasy zachowali ostrożność i rozsądek.

Lasy Nadleśnictwa Wolsztyn charakteryzują się najwyższym, I stopniem zagrożenia pożarowego. Przez tereny leśne nadleśnictwa przebiegają ważne szlaki komunikacyjne – drogi krajowe i wojewódzkie oraz linia kolejowa, co przyczynia się do zwiększenia zagrożenia pożarowego. Problemem jest także bliskie sąsiedztwo wsi oraz łąk i pastwisk, z których część jest wiosną wypalana przez miejscową ludność. 
Największe natężenie występowania pożarów występuje wczesną wiosną, z powodu wypalania traw, oraz latem, ze względu na wysokie temperatury powietrza i niską wilgotność ściółki. Dopiero jesienią zagrożenie pożarowe znacznie się zmniejsza.  Straty powstałe w wyniku pożarów często są niewymierne. W płomieniach giną liczne gatunki fauny i flory łąkowej i leśnej, następuje zubożenie przyrody.
Wpływ na występowanie dużego zagrożenia pożarowego ma również wpływ duża ilość turystów. Lasy Nadleśnictwa Wolsztyn są turystyczne i wypoczynkowo bardzo atrakcyjne. Stąd apel do turystów o zachowanie szczególnej ostrożności i zakaz używania otwartego ognia w lesie! 
Aby szybko wykrywać i likwidować powstałe pożary przez cały okres zagrożenia pożarowego w nadleśnictwie dyżurują leśnicy a cały teren nadleśnictwa obserwowany jest z 3 dostrzegalni przeciwpożarowych.