Obiekty edukacyjne

Ścieżki edukacyjne zlokalizowane na terenie Nadleśnictwa Wolsztyn.

Oferta edukacyjna

Edukacja przyrodniczo-leśna stanowi istotny czynnik wspierający zachowanie i ochronę przyrody. Podstawowym zadaniem edukacji przyrodniczej jest kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec problemów ochrony przyrody i leśnictwa. Ważnym jest, aby upowszechniać wiedzę o środowisku leśnym oraz wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej.