Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Ścieżki edukacyjne zlokalizowane na terenie Nadleśnictwa Wolsztyn.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZO-LEŚNE
Na terenie Nadleśnictwa Wolsztyn zlokalizowane są następujące ścieżki edukacyjne:
 

1. Ścieżka przyrodniczo-leśna "Bagno Chorzemińskie"

Ścieżka położona na terenie Leśnictwa Nowe Tłoki, w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu "Bagno Chorzemińskie". Do ścieżki można dojechać szosą (trasa Wolsztyn – Nowy Tomyśl a następnie wg. drogowskazów w kierunku na Ruchocki Młyn) (odległość od Wolsztyna wynosi ok. 4 km). Na miejscu znajduje się parking oraz wiata z ławkami. Ścieżka przeznaczona jest dla grup młodzieży i dorosłych oraz turystów indywidualnych.
Przedstawia ciekawe elementy środowiska przyrodniczego. Prezentuje pracę leśników i fragment ich działań mających na celu zachowanie i ochronę środowiska leśnego. Na trasie ścieżki wyznaczono 15 przystanków tematycznych prezentujących najciekawsze jej punkty, m.in.: grupę pomnikowych sosen, fazy rozwojowe drzewostanu, obiekty ochrony pożytecznej fauny, urządzenia łowieckie, dostrzegalnię przeciwpożarową. Przygotowano dwa warianty trasy: krótszy dla dzieci młodszych, oznaczony w terenie kolorem żółtym, długości 2 km oraz dłuższy dla młodzieży i dorosłych, oznaczony w terenie kolorem zielonym, dł. 5 km.
 

2. Ścieżka przyrodniczo-leśna "Nad Jeziorem Mącznym"

Ścieżka położona na terenie Leśnictwa Stefanowo nad malowniczym Jeziorem Mącznym. W sąsiedztwie ścieżki przebiega szosa Perzyny – Nowa Wieś Zbąska umożliwiając tym samym dogodny dojazd (odległość od wsi Perzyny wynosi ok. 1,5 km). Na miejscu znajduje się parking i wiata z ławkami. Trasa ścieżki długości ok. 3 km, oznaczona w terenie kolorem żółtym, tworzy pętlę wokół Jeziora Mącznego. Na trasie ścieżki wyznaczono 12 przystanków tematycznych opisujących m.in.: piętrową budowę lasu, gatunki obce w lasach, sposoby odnowienia i ochrony lasu, urządzenia łowieckie (lizawki, paśnik).
 

3. Ścieżka przyrodniczo-leśna "Leśnym Tropem"

Ścieżka położona na terenie Leśnictwa Kopanica, biegnie przez grunty nadleśnictwa oraz lasy prywatne, zlokalizowane w sąsiedztwie szosy Zielona Góra-Poznań. Ścieżka powstała w ramach współpracy Nadleśnictwa Wolsztyn z Gminą Siedlec. Ścieżka znajduje się na terenach objętych europejską siecią NATURA 2000 w obrębie obszaru chronionego krajobrazu Obszar Jeziora Przczewskie. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży oraz dla wszystkich zainteresowanych czynnym wypoczynkiem oraz poszerzaniem wiedzy przyrodniczej. 
Przygotowano dwa warianty trasy: krótszy, pieszy oznaczony kolorem pomarańczowym, o długości 2 km oraz dłuższy, rowerowy oznaczony kolorem niebieskim, o długości 9,5 km. Na trasie ścieżki wyznaczono 14 przystanków tematycznych, opisujących m.in.: fazy rozwojowe lasu, drzewa, krzewy oraz problem wysypisk śmieci.
 
W zakresie infrastruktury, na każdej ścieżce ustawiono tablice informacyjne oraz elementy
związane z gospodarką leśną. W punkcie dotyczącym ochrony lasu jest np. ekspozycja pułapek feromonowych.
Dodatkowo dla potrzeb m.in. edukacji ekologicznej, przy ścieżkach przygotowano
wiaty z miejscem na ognisko.