Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Edukacja przyrodniczo-leśna stanowi istotny czynnik wspierający zachowanie i ochronę przyrody. Podstawowym zadaniem edukacji przyrodniczej jest kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec problemów ochrony przyrody i leśnictwa. Ważnym jest, aby upowszechniać wiedzę o środowisku leśnym oraz wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej.

Serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z leśnymi ostępami, poszerzania swej wiedzy przyrodniczej i korzystania z darów pięknych, wolsztyńskich lasów.
 
Grupy zorganizowane mogą zwiedzać ścieżki z przewodnikiem, po uzgodnieniu terminu. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:
 
Nadleśnictwo Wolsztyn 
ul. Bohaterów Bielnika 29
64-200 Wolsztyn
tel./fax +48 68 384 21 46
e-mail: Wolsztyn@zielonagora.lasy.gov.pl