Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Nadleśnictwo Wolsztyn prowadzi szeroko rozumianą edukację przyrodniczo-leśną społeczeństwa, której zadaniem jest szerzenie wiedzy o środowisku leśnym i zrównoważonej gospodarce leśnej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec ochrony przyrody i leśnictwa.

W swojej ofercie Nadleśnictwo posiada trzy ścieżki dydaktyczne, tj. „Leśnym tropem”, „Bagno Chorzemińskie” oraz „Nad jeziorem Mącznym” (szerzej opisane tu) oraz trzy wiaty edukacyjne, które są ogólnodostępne. Dwie, znajdujące się przy ścieżkach „Bagno Chorzemińskie” i „Nad Jeziorem Mącznym” oraz trzecią tzw. nową położoną w Nowym Młynie.

Pracownicy nadleśnictwa prowadzą, na wniosek zainteresowanych,  pogadanki bądź prelekcje zarówno w terenie jak i w placówkach oświaty czy innych ośrodkach. Możliwe jest również zorganizowanie zajęć on-line.

Nadleśnictwo organizuje konkursy o tematyce przyrodniczej i włącza się rokrocznie w szereg różnych imprez plenerowych związanych z ochroną przyrody i środowiska organizowanych przez jednostki samorządu i organizacje pozarządowe jako współorganizator bądź wystawca.

Zachęcamy do skorzystania z oferty Nadleśnictwa i do odwiedzin naszych pięknych wolsztyńskich lasów.

Zorganizowane grupy zainteresowane przeprowadzeniem zajęć edukacyjnych prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go na adres e-mail: wolsztyn@zielonagora.lasy.gov.pl.

Zainteresowanych udostępnieniem miejsca na ognisko (wiaty przy Ruchockim Młynie bądź wiaty w Nowym Młynie) prosimy o wypełnienie załączonego wniosku i przesłanie go na adres e-mail: wolsztyn@zielonagora.lasy.gov.pl.

Kontakt do osoby zajmującej się edukacją przyrodniczo-leśną oraz turystyką w Nadleśnictwie:

Paulina Włodarczyk,

paulina.wlodarczyk@zielonagora.lasy.gov.pl

            tel. 68 384 21 46 wew. 335, tel. kom. 531 555 898