Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o posiedzeniu Komisji Założeń Planu

Rozpoczynają się prace nad projektem Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Wolsztyn na lata 2024-2033.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze oraz Nadleśnictwo Wolsztyn zawiadamiają o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu (PUL) na lata 2024-2033 dla Nadleśnictwa Wolsztyn.

Podczas posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP) ustalane będą założenia do projektu PUL. Nadleśnictwo Wolsztyn informuje o możliwości uczestnictwa społeczeństwa w tworzeniu projektów PUL, w tym także udziału w obradach KZP lub możliwości pisemnego składania wniosków w sprawie założeń PUL.

Termin i miejsce posiedzenia KZP: 30.09.2021 r., godz. 900 w siedzibie Nadleśnictwa Wolsztyn przy ul. Bohaterów Bielnika 29, 64-200 Wolsztyn.

Osoby i instytucje zainteresowane uczestnictwem w ww. posiedzeniu proszone są o dokonanie zgłoszenia udziału w Nadleśnictwie Wolsztyn w sposób: pisemny, telefoniczny lub pocztą elektroniczną. 

Ogłoszenie o terminie i miejscu posiedzenia KZP